Regler for deltagelse ved Dansk Mesterskab , EAF european samt WAF worlds.

Hvert år betales kontingent for hele kalenderåret med indbetaling til forfald senest: 14 januar i hvert nyt kalenderår. Kontigent kan reguleres med antallet af medlemmer i hvert nyt kalenderår.

Alle udgifter, som feks rejseudgifter/ samt hotel / transport til stævner betales af medlemmet selv

For alle typer medlemmer gælder følgende:

1. Medvirken til dopingkontrol når dette forlanges af antidoping myndighed.

2. Positiv doping test samt undvigelse af dopingkontrol, giver 3 års karantæne fra foreningen Armbrydning Danmark

3.Medlemmer forpligter sig til udelukkende at deltage i WAF godkendte Danske Mesterskaber, samt stævner godkendt af WAF. Overtrædelse giver 2 års karantæne fra foreningen Armbrydning Danmark.

4. Hvert år indbetale kontingent .

5. Medlem kan til enhver tid spørge WAF Repræsentant i Danmark Tonni Christensen, om hvilke stævner der er godkendte WAF stævner.

6. Overtrædelse ved at deltage i ikke godkendte WAF stævner medfører at alt medlemskab ophører i Armbrydning Danmark , gældende fra overtrædelsesdato og uden yderligere advarsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

7. Bestyrelsen for Armbrydning Danmark kan til enhver tid ændre de nuværende gældende regler, medlemmer vil i så fald blive informeret herom senest 14 dage før nyt kontigent forfalder.

Opfordring til medlemmer : At man arbejder på at gøre armwrestling / armbrydning til en ren sport , samt hjælper nye intereserede i gang med sporten. Hold takt og tone på sociale medier.

Med Venlig Hilsen

Tonni Christensen
WAF Repræsentant og formand for Armbrydning Danmark