ARMBRYDNING DANMARK AFHOLDER DANSK MESTERSKAB UNDER DIF REGLER. MAN KAN IKKE TILMELDE SIG HVIS IKKE MAN ER MEDLEM AF EN KLUB UNDER ARMBRYDNING DANMARKS REGLER.

 

REGLER FOR DELTAGELSE VED DANSK MESTERSKAB , EAF EUROPEAN SAMT WAF WORLDS.

Antidoping Danmark forlanger at KUN Armbrydning Danmark Medlemmer kan deltage da en test fra Antidoping Danmark ikke ville være gældende i tilfælde af positiv test.

Danmarks Idræts forbund har den regel at hvis man har deltaget i et IKKE Officielt Dansk Mesterskab at så kan man ikke deltage i DIF Dansk Mesterskab Regi.

Det er helt op til Armbrydning Danmark om man vil optage klubber hvis man mener disse ikke lever op til Etik og moral og kultur som er grundstammen i DIF og Armbrydning Danmark.

Hvert år betales kontingent for hele kalenderåret med indbetaling til forfald senest: 14 januar i hvert nyt kalenderår. Kontigent kan reguleres med antallet af medlemmer i hvert nyt kalenderår.

Alle udgifter, som feks rejseudgifter/ samt hotel / transport til stævner betales af medlemmet selv

For alle typer medlemmer gælder følgende:

1. Medvirken til dopingkontrol når dette forlanges af antidoping myndighed.

2. Positiv doping test samt undvigelse af dopingkontrol, giver karantæne fra  Armbrydning Danmark, og det er Antidoping Danmark der bestemmer længden.

3.Medlemmer forpligter sig til udelukkende at deltage i WAF godkendte Danske Mesterskaber derudover er det frit for enhver at deltage i klubstævner i Danmark. Overtrædelse giver karantæne fra foreningen Armbrydning Danmark.

4. Hvert år indbetale kontingent .

5. Medlem kan til enhver tid spørge WAF Repræsentant i Danmark Tonni Christensen, om hvilke stævner der er godkendte WAF stævner.

6. Overtrædelse ved at deltage i ikke godkendte WAF stævner medfører at alt medlemskab ophører i Armbrydning Danmark , gældende fra overtrædelsesdato og uden yderligere advarsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

7. Bestyrelsen for Armbrydning Danmark kan til enhver tid ændre de nuværende gældende regler, medlemmer vil i så fald blive informeret herom senest 14 dage før nyt kontigent forfalder.

Opfordring til medlemmer : At man arbejder på at gøre armwrestling / armbrydning til en ren sport , samt hjælper nye intereserede i gang med sporten. Hold takt og tone på sociale medier.

Med Venlig Hilsen

Bestyrelsen