TILMELDING TIL ARMBRYDNING DANMARK SOM MEDLEM

De personer der ønsker at blive en del af Armbrydning Danmark foreningen skal gøre dette ved at melde sig ind i de klubber er der en del af Armbrydning Danmark eller oprette en klub eller en nuværende klub ønsker at blive en del af Armbrydning Danmark som er en underafdeling i Danmarks Brydeforbund og som er godkendt af DIF.

Copenhagen Power Pullers

Nordsjællands Armbrydnings Klub

Roskilde Armbrydnings Klub

WAF er øverste organ for armwrestling regler , samt at man ikke indtager Doping og forpligter sig til at lade sig teste af Anti Doping eller alle andre anti doping firmaer under WADA. At betale den kontingent som medlemskab kræver … Disse er krav !

Henstilling til medlemmer er at hjælpe andre personer som gerne vil ind i sporten Armbrydning / Armwrestling med at få dem til at føle sig velkommen samt hjælpe dem så godt man kan angående træning og motivation .