Nyt samarbejde med Danmarks Brydeforbund

Selvom aftalen har været en realitet længe har vi grundet corona ikke kunne få sat blæk på dokumentet. Det er nu gjort, og således er det formelle på plads og Armbrydning Danmark er nu en del af DIF gennem Brydeforbundet.Udover det betyder at vi nu får direkte medlemstilskud fra DIF, så kan vi søge om tilskud til et hav af forskellige tiltag. Endnu mere væsentligt, så har vi også mulighed for at trække på organisationen og få hjælp til både stort og småt. DIF er jo en kæmpeorganisation som blev grundlagt i 1896 og har over 100 mennesker ansat alene til at servicere idrætten i Danmark.Rent praktisk betyder det også, at vi nu kan arbejde hen imod at få et landshold og et elitecenter, og vi kan få lavet nogle reelle DIF-udtagelser til internationale mesterskaber. Vi kommer til at få adgang til landets ypperste ekspertice inden for kost, skadesforbyggelse, skadesbekæmpelse, træning og meget mere. Vi kan give de unge i sporten, en drøm / en vision om deltagelse på de helt store scener, og de bedste kan få et mål at gå efter og få sparring fra folk der kender til gamet. Er man i gymnasie-alderen, så er det også muligheden for at komme på Team-Danmark linjen og på den måde kombinere sport og uddannelse.Vi har også muligheden for at få atleter ind under fanerne i Team-Danmark, og dermed give de allerbedste af vores armbrydere optimale betingelser for at kunne dedikere sig fuldt ud til sporten. Er man Team-Danmark atlet, så har man jo mulighed for at blive støttet i både træning, rejse og tilskud som man kan leve som “prof”.Der er masser af ting som vi arbejder hen imod, og vi er meget langt fra mål endnu, samarbejdet med Brydeforbundet giver os muligheden for at støtte os op ad et stort forbund som har alle ovenstående ting på plads og som gerne vil hjælpe os med at vokse i fællesskab. Vi kan alle sammen godt være glade og stolte over det skridt der nu er taget, og de mange skridt som vi forhåbentligt kommer til at tage sammen

Ambitionen om Olympiske Lege fortsætter..

NY SPORT FOR MENNESKER MED HANDICAP I DANMARK, SOM SIGTER MOD DELTAGELSE I PARALYMPISKE LEGE

SPORT UNDER UDVIKLING

Vil du prøve kræfter med armbrydning?” Sådan lyder invitationen fra Armbrydning Danmark, som fortæller om en sport i udvikling, der egner sig perfekt til mennesker med handicap, og som måske kommer på programmet ved De Paralympiske Lege i 2028.
For mange, som har prøvet at lægge arm under en bytur, vil det måske komme som en overraskelse, at armbrydning faktisk er en sport, som dyrkes over store dele af verdenen. Bryderne sidder ved særligt designede armbrydningsborde, og herfra minder det meget om armbrydning, som man måske kender til det som lægmand.

I Danmark er sporten under udvikling, og under Armbrydning Danmark er der 30 aktive udøvere, hvoraf nogle deltager i stævner uden for landets grænser. Foreningen er stiftet i 2018 på initiativ af Tonni Christensen, som har dyrket sporten siden 2008. Foreningen er den officielle forening, som er optaget i Danmarks Brydeforbund, og dermed er den med i Danmarks Idrætsforbund (DIF), hvilket er vigtigt, fordi Armbrydning Danmark lægger stor vægt på at skabe en sport, hvor etik, fairness, god sportsånd og inklusion er vigtige værdier.”

Inklusionstanken er inspireret af internationale stævner, hvor armbrydning som sport for mennesker med handicap er veludviklet og forventes at komme på programmet ved De Paralympiske Lege i 2028. Desværre halter vi på dette område lidt efter de andre lande, fortæller Tonni Christensen og forklarer, at netop dette er årsagen til, at han i foråret tog kontakt til Dansk Handicap Forbund for at udbrede viden om sporten.

PERFEKT FOR MENNESKER MED HANDICAP

Tonni Christensen fortæller engageret om armbrydningen som en sport, der egner sig perfekt til mennesker med handicap, hvoraf mange har en stærk overkrop og er vant til at bruge styrken i armene. Det kan fx være mennesker med rygmarvsskader, amputationer og mange andre. Der er faktisk eksempler på, at mennesker med handicap har kunnet bryde på lige fod med andre, som ikke har et handicap, netop fordi det er overkroppen, som er i spil. Mange på forskellige niveauer vil kunne deltage, da man matches med andre, som har et lignende styrkeforhold og alder.

Armbrydning Danmark ønsker i første omgang at skabe interesse for sporten. ”Det kræver kun nogle særlige armbrydningsborde, som kan anskaffes relativt billigt,” fortæller Tonni Christensen. Lige nu er der sammen med Dansk Handicap Forbund igangsat et initiativ, som betyder, at der bliver anskaffet to borde, der kan bruges af de første, som måtte have interessen i at prøve kræfter med sporten.

AMBITIONEN OM OL

Drømmen er først og fremmest at få inkluderet mennesker med handicap i sporten, men drømmen rækker videre, for hvis det lykkes at få armbrydningen på programmet ved De Paralympiske Lege i 2028, så er det vigtigt, at vi er i gang i god tid. Der skal rekrutteres bredt, og på den måde skabes en fødekæde både af almindelige udøvere, men også potentielle brydere, som senere kunne have lyst til at gå videre og forsøge at kvalificere sig. ”Vi vil så gerne have sporten løftet til et nyt niveau,” fortæller Tonni Christensen og håber, at kontakten til Dansk Handicap Forbund kan være en start.

”Vi tror, det her kan blive til stor glæde for mange mennesker, og derfor opfordrer vi til, at så mange som muligt hjælper med at sprede budskabet om armbrydningen,” fortæller Tonni Christensen under et møde og prøvebrydning på Dansk Handicap Forbunds Stranden i Charlottenlund med Kenneth Ørbæk fra RYK og landsformand Susanne Olsen.